meinsurance

ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยบ้าน

ประกันบ้าน ที่ให้ความคุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินและเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้าน และคอนโดมิเนียม ที่คุ้มครองครบทุกภัย เช่น อุบัติเหตุจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ลูกเห็บ ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม รวมถึงความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น สิ่งมีค่า การโจรกรรม และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว

คุ้มครองภัย น้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เคลมได้
คุ้มครอง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน